Agar koi mujh se pooche ki meri nazar mein umda Shayari kya hai ? to main kahungi…….ki
shayari woh hai, jiske zaria dil ke jazbaat
hejaab ke dayroin se bahar aate hain.

Kahne waale hazaar alfaazoin mein jo bayan nahi kar paate …..
wahi kuch azeem log do panktion mein kah jaate hain …..

” Kabeera jab tum paida huye,
Jag hansa tum roye……
Aeisi karni kar chale…..
Tum hanse jag roye ”

— Mera taruuf : Ek adna see shayara –jo “Scintillant” kahlaati hai